Inicio Juan Benito
 
 


ArtículosARTÍCULO 251

LAS NOTICIAS DE JAVIER MESA REIG

Las noticias de Javier Mesa Reig

Volver a Las noticias de Javier Mesa Reig

Volver a Artículos

 
 

EN VALENCIÀ

 

 
 

Des de fa molt de temps, des d'entitats molt catalanistes, entre les que es troba ara mateixa com abanderada la AVL, pero sense deixar de vista a ACPV, i unes atres del mateix tall, s'està inoculant de verí catalaniste a tot l'alumnat que des de la guarderia fins al doctorat, els donen una dosis de catalanisme cultural i llingüístic més que suficient per a assegurar-se que les noves generacions eixiran al carrer pensant i parlant en català, pero molt al contrari d'això, lo que estan conseguint és que cada vegada més, d'un costat els jóvens rebugen el valencià que li ensenyen en el Sistema Educatiu puix va en contra de lo que escolten en sa casa i es troben en la dicotomia de parlar com sempre ha parlat en casa, o parlar com li diuen en el colege, que a soles és català encobert. I això de rebot fa que d'un atre costat cada vegada més, els jóvens valencians, com ya passara fa un cabaç d'anys, agarren l'espanyol com a llengua vehicular, com quan parlar espanyol era molt “progre” i aixina no s'equivoquen en res.

Pero a banda de tot lo que s'esforcen en el Sistema Educatiu per inocular en vena el català, hi ha un bon grapat de persones, que es conten per mil i mils de persones, que saben lo que estan parlant i volen parlar lo que saben que es correcte, i parlen en valencià. Pero no en valencià autèntic, o en valencià verdader, o en valencià del bo, o coses i noms pareguts, sino que parlen a soles en valencià, puix la veritat és que no hi ha un valencià autèntic, verdader o bo, puix si admetem eixes expressions, estem admetent que hi ha un valencià no autèntic, no verdader i no bo, en lo qual, mosatros mateixos, els que parlem valencià i sabem lo que estem parlant, estem admetent que hi ha dos versions de valencià, i la veritat és que no hi ha dos versions de valencià, sino a soles una versió que és el VALENCIÀ, i lo atre, lo que ix i emana de les entitats catalanistes, puix directament no és valencià, és català encobert, o a soles català, com ya diuen des de fa anys en entorns com l'Universitat de Valéncia, a on parlen de català i en català com si fora lo més normal i natural del món sense tindre en conte que a poc que tiren del fill de l'història, es podrien donar conte que el català que tant estan defenent, és a soles un invent de fa quatre dies, basat en el valencià i el barceloní principalment, mentres que la benvolguda llengua valenciana, és una llengua que evolucionà de manera natural i que té mil anys (per arredonir el número d'anys).

Aixina amics, no caigau en la trampa de dir valencià autèntic o coses paregudes, puix això és lo que han buscat sempre els pancatalanistes, dividir, dividir i dividir més i més i més... puix quanta més divisió, més fàcil de guanyar-mos la partida de la llengua... aixina amics, dir sempre, Valencià, a soles, i no li fiqueu cap llinage a una llengua que no li cal, a la llengua valenciana.

 
 
 
Fuente:
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/10/17/la-mirada-personal-de-joan-benet-en-valencia/
 
 
 
 
     
   
 
    Amigos conectados     Arriba