Inicio Juan Benito
 
 


ArtículosARTÍCULO 215

LAS NOTICIAS DE JAVIER MESA REIG

Las noticias de Javier Mesa Reig

Volver a Las noticias de Javier Mesa Reig

Volver a Artículos

 
 

EL RIVAL MÉS DÉBIL

Escrito en valenciano

 
 

El catalanisme més ranci i arraïlat en la nostra terra valenciana, en les últimes eleccions Municipals i Autonòmiques realisades en Valéncia el dia 24 de maig de 2015, obtingué lo que mai haguera degut d'obtindre, representació en tots els Llocs de Poder valencians, Ajuntament, Corts, Generalitat... fent que este “poder catalaniste” en el que ara conten, s'estenga a tots els àmbits de la vida normal de Valéncia; supressió dels poemes de Lo Rat Penat en el Llibre Faller (encara que per pressions del món faller s'inclogueren). No entrada de la Real Senyera en la Catedral per a realisar el tradicional Te Deum el dia de la Pàtria Valenciana, el 9 d'octubre. Inclusió d'un acte republicà, les Reines Magues, previ a la Cavalcada de Reixos, etc.

Pero un tema que tenen pendent, i ara es senten més forts que mai per a conseguir-ho, és fer desaparéixer totalment de la faç de la terra, la dolça Llengua Valenciana, ¡com si mai haguera existit! I en això estan des de fa molt de temps, pero no han conseguit la seua meta perque sempre s'han trobat de cara en associacions senyeres en l'àmbit valencià i valencianiste, com el Grup d'Acció Valencianista, Lo Rat Penat, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana entre unes atres, que són alguns dels pilars forts de la nostra llengua valenciana, i estos pilars forts són els que saben que deuen destruir per a arribar a complir el seu somi anexioniste de tindre una llengua comuna per a quatre comunitats espanyoles i algun territori més, i poder dir, “una llengua, una nació”, com ya diguera algun moviment en un moment donat de l'història d'Europa.

És per això que han tantejat i seguixen tantejant ací i allà, i ad esta o ad aquella persona, fins a que per fi han trobat al rival més dèbil, encarnat en esta ocasió en la persona del decà de la RACV, Federico Martínez Roda, el qual segons el diari Las Provincias del 12 de febrer, mantingué una entrevista en l'alcalde de Valéncia, Joan Ribó, de Coalició Compromís, de la qual sorgí un acort d'ajuda de quinze de les setze seccions de la RACV en el Consistori valencià, sent la Secció de Llengua i Lliteratura la que no emetria cap tipo d'informe per al Consistori baix cap concepte, puix d'este extrem s'encarregaria la catalanista Acadèmia de Cultura Valenciana (AVL). I el dia 14 de febrer, Sant Valentí, mos trobàrem en el diari Levante-EMV, en les declaracions de Martínez Roda comunicant públicament “perles” com que, “el diccionari de la AVL, és el diccionari de tots els valencians” (sic), intentant acostar postures entre la RACV i la AVL.

Per fi el catalanisme ha trobat la persona adequada per a intentar introduir els seus postulats en la nostra RACV, pero hem de tindre present que una persona no fa una entitat, (Martínez Roda no és la RACV ni a soles la Secció de Llengua i Lliteratura), i que l'entitat deu de tindre la potestat de poder separar d'ella a qui estime oportú i sobre tot a qui vaja en contra dels interessos de la mateixa.

Pero llunt de realisar la dita acció, la Junta de Govern de la RACV, fa poques dates otorgà permís al decà de la mateixa per a que poguera “negociar” en el seu enemic llingüístic, la AVL, en lo qual mos ha deixat perplexos a molts dels seus incondicionals seguidors, puix hem vist que podríem perdre a la nostra RACV, deixant-se caure esta en temes llingüístics, en braços del catalanisme.

Aixina puix, des de la reflexió d'estes humils llínies i sent la meua una simple veu en una immensa mar de veus que clamen coherència, desig solicitar a la RACV que utilise tots els recursos dels que puga dispondre per a evitar que el catalanisme es faça en el control d'ella, com ya feren en El Micalet i unes atres entitats i institucions que a soles deurien estar en mans dels valencians i valencianistes.

Recordem que una persona no fa una entitat, pero una entitat pot moure a moltes persones i crear una gran corrent d'opinió, i l'única corrent d'opinió que deu moure a la RACV, és la valenciana i valencianista.

 
 
 
Fuente:
https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/2016/03/02/la-mirada-personal-de-joan-benet-rodriguez-i-manzanares-el-rival-mes-debil/
 
 
 
 
     
   
 
    Amigos conectados     Arriba