Inicio Juan Benito
 
 


ArtículosARTÍCULO 058

CARDONA i VIVES

Cardona i Vives

Volver a Cardona i Vives

Volver a Artículos

 
 

AUSIAS MARCH I EL DIA DE LA LLENGUA I CULTURA VALENCIANES

Escrito en valenciano

 
 

E l dia 3 de març, es commemorà la mort d'u dels nostres més insignes poetes i escritors valencians, dels molts que escrigueren i escriuen en la nostra dolça llengua valenciana, Ausias March.

Eixe dia de la seua mort, es prengué com a dia representatiu per a enaltir la nostra llengua i cultura valencianes, celebrant, evidentment, el Dia de la Llengua i Cultura Valenciana.

Com tots els anys, la tomba d'Ausias March fon visitada per un bon número de entitats culturals i persones de tot tipo, raça, credo i condició, per a oferir-li a l'escritor i a les nostres arraïls, tot el seu respecte, puix tots saben que arribar una llengua, com la nostra llengua valenciana, a constituir la base d'unes atres llengües, com la catalana, i ademés, ser una llengua que s'està parlant des de vora huitcents anys, no és poca cosa, ni tampoc és cosa que les passe a totes les llengües, ni molt manco.

Pero encara més singular, és que s'estiga parlant durant tot eixe temps ininterrompudament, i que encara seguixca tan viva com al principi dels seus inicis, com el primer dia, i en tants parlants que sense cap dubte, facen entrevore, que la nostra benvolguda llengua valenciana, es seguirà parlant durant uns atres mil anys... o segur que més.

¡Llarga vida a la nostra llengua valenciana, i a tots els escritors que des del principi de la nostra llengua fins als nostres dies, escriuen i no deixen d'escriure en valencià Si vols, pots llegir la biografia d'Ausias March en la plana Ma Vida (http://mavda.llenguavalencianasi.com)

 
 
 

Fuente:
Cardona y Vives

 
 
 
 
     
   
 
    Amigos conectados     Arriba